ขั้นตอนการจองบ้านพัก

1. ติดต่อตรวจสอบห้องพัก และจองห้องพัก

2. โอนเงิน 50 % หลังการทำการจองทันที เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน  หรือถ่ายภาพสลิปการโอนเงิน  ส่งมาทาง Line อีเมล์  (ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และวันที่เข้าพัก
     ชื่อบ้านพักเบอร์
Fax หรือ Email ของท่านด้วยค่ะ)

3. หากลุกค้ามิได้ส่งเอกสารการโอนเงิน กลับมาทางบ้านชมบีช หรือส่งเอกสารมาแต่มิได้ระบุข้อมูลดังกล่าวจนไม่สามารถยืนยันตัวตนผู้จองได้ทางบ้านชมบีช  จะถือว่าลูกค้ายังมิได้จองที่พัก

     ทั้งนี้ทางบ้านพักบ้านชมบีชจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

4. เมื่อทำการแจ้งการโอนเงินแล้ว  ทางบ้านชมบีชตรวจสอบหลักฐานถูกต้องจะทำการบุ๊คกิ้งบ้านพักให้ท่าน

5. เก็บหลักฐานการโอนเงินมายื่นในวันเข้าพัก

6. เมื่อคุณได้ทำการจองห้องพักแล้วไม่มีการโอนเงินในทันที ทางเราถือว่าท่านยังมิได้ทำการจองห้องพัก

7. หากลูกค้ายังไม่ได้เอกสารการยืนยันการจองกลับภายใน 1 สัปดาห์ กรุณาติดต่อกลับทันที

 


สำหรับการชำระเงินสำหรับการจองห้องพักต้องชำระเงิน  50%  ณ.วันที่ประสงค์จองห้องพัก หลังจากได้รับข้อความรายละเอียดการจองทางไลน์/อีเมล์ หรือ ข้อความทางโทรศัพท์

พร้อมระบุชื่อผู้จองพร้อมเบอร์ติดต่อกลับ 

ชื่อบัญชี ธนาคาร สาขา  เลขที่บัญชี
 สุพรรณี  นิสัยซื่อ ไทยพาณิชย์ แกลง 634-2-49668-8
 สุพรรณี  นิสัยซื่อ กสิกรไทย แหลมทอง-ระยอง 497-2-25179-3

 

 

เงื่อนไขการจอง 

1. สำหรับกัปปิตันยงรีสอร์ท ได้รวมอาหารเช้าสำหรับทุกท่าน (โดยอาหารเช้าจะให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 10.00 น. )

2. สำหรับทาวโฮม ไม่รวมอาหารเช้า เนื่องจากในบ้านพักมีบริการอุปกรณ์ครัวให้คุณลูกค้าสามารถประกอบอาหารได้ (มีค่าบริการ 300 บาท) 

3. ราคาไม่รวมค่าบริการและค่าเวอร์วิส 

4. ทางบ้านชมบีช เป็นที่พักปลอดบุหรี่ อนุญาติให้สูบบุหรี่ได้ในพื้นที่ที่เตรียมไว้เท่านั้น (บริเวณภายนอกอาคารที่พักอาศัย) 

5. ลูกค้าทุกท่านจะต้องชำระค่าประกันกุญแจ 500-1,000 บาท (พร้อมชำระค่าบำรุงเครื่องครัว 300 บาท ตามกำหนด)

6. ลูกค้าทุกท่านกรุณานำของใช้ส่วนตัวมาเอง เช่น ผ้าเช็ดตัว สบู่ เป็นต้น

7. เวลาเช็คอิน   14.00. น.

8. เวลาเช็คเอาท์    12.00 น.

9. กรณี Check Out เกินเวลา 12.00 - 18.00 น. คิดอัตาราเพิ่ม 50 % ถ้าเกิน 18.00 น. คิดอัตราค่าเช่าเป็นอีก คืน (กรณีที่พักว่างในวัน ถัดไป )  

10. ลูกค้าที่จองมา คืน หากเปลี่ยนโปรแกรมเหลือเพียง คืน ณ.วันเข้าพัก จะต้องชำระส่วนที่เหลือของคืนที่ 1 (เช่น จองมา คืน ชำระแล้ว 50% จะถูกแบ่งยอด มัดจำเป็น ยอด 

      คือของคืนที่ ครึ่งหนึ่ง และคืนที่ อีกครึ่งหนึ่ง หากลูกค้าเปลี่ยนโปรแกรมเหลือ คืนจะ ต้องชำระเต็มจำนวนเพิ่มของคืนที่ โดยไม่เกี่ยวกับยอดมัดจำของคืนที่ ค่ะ)

11. สามารถเสริมเตียงได้ เตียง/ห้องราคา 350 บาท/วัน ไม่มีอาหารเช้า

12. ราคาห้องพักเป็นราคาเน็ท ไม่มีอาหารเช้า (ยกเว้นกัปปิตันยง เอว่า พร้อมอาหารเช้า)

13. เด็กอายุต่ำกว่า ปี เข้าพักฟรี มากกว่า ปีต้องซื้อเตียงเสริมเพิ่ม

14.  ทางบ้านชมบีช อนุญาติให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก (มีค่าบริการเพิ่มเติม  กรุณาติดต่อพนักงาน) 

15. ขอสงวนสิทธิ์ในการนำคาราโอเกะเข้ามาภายในบ้านพัก ( หากต้องการกรุณาติดต่อพนักงาน )

16. เนื่องจากบ้านชมบีช มีทั้งแบบบ้านพัก และรีสอร์ทให้บริการ ห้องพักหรือบ้านพักจึงถูกออกแบบในรูปแบบที่แตกต่างกันทั้งหมด บางห้องจึงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและผู้สูงอายุ

      (กรุณาโทรสอบถามกับพนักงานก่อนจองห้องพัก)  .

17.  ทางบ้านชมบีช  โซนกัปปิตันยงรีสอร์  ไม่อนุญาตให้นำอาหารสดมาปรุงเองไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ แต่อนุญาตเฉพาะปิ้งย่าง BBQ เท่านั้น.  ทางที่พักมีบริการห้องอาหาร สามารถสั่ง

       จองล่วงหน้า หรือแจ้งเวลาเข้าพักได้

18. หากต้องการเลื่อนวันเข้าพักต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วัน มิเช่นนั้นจะถือ ว่าสละสิทธิ์โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นและบ้านชมบีชขอสงวนสิทธิ์การ คืนเงินทั้งหมดทุกกรณี

 

   การจองห้องพัก และการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพัก

ผู้เข้าพักจะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเข้าพัก การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่แจ้งน้อยกว่า 7 วันจนถึงวันเข้าพัก ทางบ้านชมบีชขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  100%

และการเลื่อนการเข้าพัก รวมถึงการยกเลิก จะรับเรื่องทางไลน์ที่ท่านทำการจองมาเท่านั้น    การยกเลิกห้องพัก

ทางบ้านชมบีช จะทำการคืนเงินเต็มจำนวน สำหรับการยกเลิกก่อนวันเข้าพักจริง 10 วัน เป็นอย่างน้อย

สำหรับการยกเลิกการจองตั้งแต่  8 - 9 วัน ทางบ้านชมบีชจะคืนเงิน 50% จากราคาห้องพักจริง 

สำหรับการยกเลิกที่น้อยกว่า 7 ทางบ้านชมบีช ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัดจำเงินเต็มจำนวน

สำหรับผู้ที่ไม่แสดงตนในวันเข้าพักจริง ทางบ้านชมบีช ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนมัดจำเงินเต็มจำนวน